Grisar finns dom?

(1985-86)

medverkande: Olle Alexanderson, Åsa Eek Engquist
Carl Harlén, Liselotte Modin
framföranden: 11
målgrupp: vuxna

 Tillbaka