Hadesåbra

(1986-88)

medverkande: Olle Alexanderson, Åsa Eek Engquist
Carl Harlén, Liselotte Modin, Leif
Persson
regi: Maud Backéus och Teater UNO
framföranden: 125
målgrupp: fr 15 år

 Tillbaka