Straffkolonien

efter Franz Kafka

(1991-95)

medverkande: Carl Harlén, Niclas Fransson,
Björn Peterson/Annalena Ståhl, publiken
dramatisering: Carl Harlén
iscensättning: Carl Harlén, Niclas Fransson och
Måndagsgruppen
framföranden: 56
målgrupp: vuxna

 Tillbaka