Allt sedan starten 1977 har Teater UNO sitt engagemang hos ungdomspubliken. Med mycket humor förs ett samtal om det allvarliga. Teater UNO vill ta upp moraliska frågor utan att moralisera. Gruppen är trogen sin väl beprövade spelstil; gränsen mellan scen och salong är i det närmaste upplöst, skådespelare för en dialog med publiken och här finns alltid plats för det oväntade.

År 1990 öppnade Teater UNO sin egen scen vid Drottningtorget i Göteborg. Samma år fick gruppen teaterkritikernas pris för bästa barn- och ungdomsteater. 1995 medverkade Teater UNO i Teaterbiennalen i Malmö och i två internationella festivaler med "Brott och Straff" samt erhöll den internationella barn- och ungdomsteaterorganisationen ASSITEJs nationella pris PRIX d´ ASSITEJ. Hösten 1996 fick vi regeringens barn- och ungdomsteaterpris.


Teater UNOs publikattack och rättframhet både vad det gäller ämnesval och framförande är av det slag som förmår intressera också den ofta så splittrade högstadiepubliken. UNO tar ställning och provocerar samtidigt som man är lyhörd för tankegångar hos sin målgrupp. UNOs kännemärke är att bearbeta och koppla klassiska texter direkt till unga människors här och nu. "Brott och straff" efter Dostojevskij, "Processen" efter Kafka och "De Rättfärdiga" efter Albert Camus är några av de senaste årens uppsättningar som berört på djupet.


Här är våra tidigare produktioner! »»