LYSSNA PÅ MIG! åk 1-3

Interaktivt processdrama i samarbete med Tretjärnskolan i Lövgärdet!

Vårt arbetssätt: Innan vi skapar ett process-drama gör vi research på målgruppen som vi ska möta. Vi besöker skolan och talar med lärare och elever kring viktiga teman som berör deras vardagsliv, i skolan och hemma, men också dilemman som kanske ofta uppstår i skolmiljön.

I vårt processdrama skiftar vi skådespelare från att vara karaktärer i en historia och spelledare som kommunicerar med publiken. Eleverna förs rätt in i en berättelse kring en eller flera personer som befinner sig i ett dilemma. Olika scener spelas upp där publiken får en bild av personerna i olika miljöer och i olika situationer. Eleverna får till viss del vara med och skapa förloppet och därigenom fyller de på berättelsen med ingredienser som är viktiga i deras egna liv. På så sätt uppstår ofta en identifikation och stor inlevelseförmåga hos eleverna.

Lyssna på mig! åk 1-3 Lokal: Klassrum, en ring med stolar och tom golvyta innanför Antal elever: 1 klass Ålder: Åk 1-3 Förberedelse: 30 min före med tillgång till klassrummet Speltid: 75 min Medverkande: Staffan Nattsén, Åsa Eek Engquist och Malin Bjersing

För bokningar, info & frågor: info@teateruno.se - tel 031-15 99 90 Kontaktperson: Åsa Eek Engquist/Staffan Nattsén


Fler bilder!
       

«« Tillbaka