LYSSNA PÅ MIG!

Tillbaka i höst i projektet Jag och min värld... ...se filmdokumentation här... Tack till Lindåsskolan för modigt normkritiskt engagemang...


Processdrama med Teater UNO inspirerat av elevers tankar och texter kring Barnkonventionen.Processdrama är en interaktiv teaterform där elevernas tankar och känslor är centrala. Eleverna ges möjlighet att lägga sig i, gestalta och påverka handlingens förlopp.
Tillsammans med elever och lärare har vi tagit oss an några av barnkonventionens alltid aktuella paragrafer.

Lyssna på mig! är en del av projektet Jag och min värld  i samarbete med Västra Göteborgs kulturskola för åk 4 - 6 och spelas på skolor i Göteborg med omnejd.

Lyssna på mig!
Lokal: Klassrum, en ring med stolar och tom golvyta innanför
Kostnad: 7000kr (rabatt vid fler beställningar)
Antal elever: 1 klass
Ålder: Åk 4 - 6
Förberedelse: 30 min före med tillgång till klassrummet
Speltid: 75 min
Medverkande: Staffan Nattsén, Åsa Eek Engqvist och Malin Bjersing

För bokningar, info & frågor: info@teateruno.se - tel 031-15 99 90
Kontaktperson: Staffan Nattsén eller Åsa Eek Engquist«« Tillbaka