Planer för år 2019!

Nyss fyllda 40 år, nu är det väl ändå dags att vi ombildar oss? Läs mer om vår historia, framtid och spännande planer för 2019...


I november 2017 firade vi 40årsjubileum och under 2018 enades medlemmarna i Teater UNO om att - förutom tidigare produktioner som kommer att finnas kvar på repertoaren även framöver - göra en sista föreställning under namnet Teater UNO. Tillsammans skapade och spelade vi processteaterföreställningen "Slutet?" för alla elever i årskurs 7 i Marks kommun.
Under 2019 kommer vi - under UNOs breda vingar - att ombilda vår verksamhet i två delar:
En för verksamhet på scenen på Esperantoplatsen som kommer att gå under namnet ESPERANTOSCENEN, där även andra fria kulturaktörer ingår, samt en med inriktning på uppsökande teaterverksamhet i första hand med namnet ENTEATER.

Vi kommer alltså alla att fortsätta med nya teaterprojekt - men i nya konstellationer och mot nya djärva mål...

Denna ombildning kommer att äga rum under 2019 samt skapandet av en ny organisation för vår teaterlokal med ambitionen att bli tillgänglig för fler fria scenkonstaktörer i Göteborg. Vi har länge varit en gästspelsscen för det fria kulturlivet men tanken är att scenen på Esperantoplatsen ska göras tillgänglig i än högre grad för kollegor utan fast lokal.
 
Teater UNOs drygt 40-åriga teaterhistoria ska också samlas in och dokumenteras och en del av den kan man titta på i vår folder som sammanställdes för 40-årsjubiléet vi firade 2017 läs mer i vår jubileumsfolder...

Teater UNO startade 1977 och är en av Sveriges äldsta fria
teatergrupper. Många föreställningar och publikmöten har det
blivit under åren, både på turné i hela landet, i klassrum,
gympasalar, teatrar och diverse publika rum samt förstås också
hemma på den egna scenen i Göteborg.

Tack all publik och alla som hjälpt oss på olika sätt under åren!


Åsa, Staffan, Carl

«« Tillbaka